Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego firma World Acoustics z siedzibą w Polsce stworzyła następującą Politykę prywatności („Polityka”), aby poinformować Cię, jakie informacje zbieramy, gdy odwiedzasz naszą Stronę http://https://world-acoustics.com („Witryna”), dlaczego je zbieramy i jak z nich korzystamy.
Terminy „Ty”, „Twój”, „Twój” i „Użytkownik” odnoszą się do podmiotu/osoby/organizacji korzystającej z naszej Witryny.
Kiedy w niniejszej Polityce jest mowa o „My”, „Nas” i „Nasz”, odnosi się to do Petrol Vibes oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych.
Niniejsza Polityka prywatności podlega naszym Warunkom świadczenia usług.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki lub wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem world-acoustics.com.

1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE

Gromadzimy informacje, które nam przekazujesz, a informacje te są niezbędne do odpowiedniego wykonania ustaleń umownych, które obowiązują między Tobą a nami, i pozwalają nam wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych.
  • Informacje o rejestracji konta. Podczas tworzenia konta prosimy o podanie danych rejestracyjnych, takich jak adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, nazwa użytkownika, hasła, numer osobisty, adres.
  • Informacja o płatności. Aby zamówić i korzystać z funkcji Witryny, możemy wymagać podania pewnych informacji finansowych w celu ułatwienia przetwarzania płatności. Gromadzimy numer karty kredytowej lub debetowej, typ karty kredytowej lub debetowej, datę ważności karty kredytowej lub debetowej, adres rozliczeniowy, numer identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko.

2. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA TWOICH INFORMACJI

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych.
Zazwyczaj zbieramy dane osobowe od Ciebie tylko wtedy, gdy mamy na to Twoją zgodę, gdy potrzebujemy danych osobowych do wykonania zawartej z Tobą umowy lub gdy przetwarzanie jest w naszym uzasadnionym interesie biznesowym.

3. MARKETING BEZPOŚREDNI

Możemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane kontaktowe do celów marketingu bezpośredniego. Te oferty marketingu bezpośredniego, w zależności od Twoich preferencji, mogą być spersonalizowane z uwzględnieniem wszelkich innych informacji, które nam przekazałeś (np. lokalizacja, informacje z profilu w mediach społecznościowych itp.) lub które zebraliśmy lub wygenerowaliśmy z innych źródeł, jak opisano poniżej.
Jeśli chcesz wycofać zgodę na marketing bezpośredni i odmówić otrzymywania od nas informacji, możesz skorzystać z takiej możliwości w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link na dole naszej wiadomości e-mail z newsletterami.

4. PLIKI COOKIE

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez Twoją przeglądarkę na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz naszą Stronę. Używamy plików cookie, aby ulepszyć naszą Stronę i ułatwić korzystanie z niej. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkowników i uniknąć powtarzających się próśb o te same informacje.
Pliki cookie z naszej Witryny nie mogą być odczytywane przez inne Witryny. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie, chyba że zmienisz ustawienia przeglądarki, aby je odrzucić.
Pliki cookie, których używamy w naszej Witrynie:
  • Niezbędne pliki cookie — te pliki cookie są wymagane do działania naszej Witryny. Pomagają nam pokazywać Ci właściwe informacje, dostosowywać Twoje doświadczenie oraz pozwalają nam wdrażać i utrzymywać funkcje bezpieczeństwa, a także pomagają nam wykrywać złośliwe działania. Bez tych plików cookie działanie Serwisu byłoby niemożliwe lub jego funkcjonowanie może być poważnie zakłócone.
Więcej informacji o tym, jak usunąć pliki cookie, a także inne przydatne informacje związane z korzystaniem z plików cookie, można znaleźć na stronie internetowej http://www.allaboutcookies.org/.

5. INFORMACJE OD NIELETNICH

Ta witryna i nasze Usługi nie są przeznaczone ani kierowane do osób poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie ani nie prosimy o informacje od nieletnich. Nie zezwalamy świadomie osobom niepełnoletnim na korzystanie z naszej Witryny lub Usług.
Usuniemy wszelkie informacje, które odkryjemy, że zostały zebrane od osoby nieletniej. Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, jeśli uważasz, że możemy mieć informacje o osobie nieletniej.

6. INFORMACJE WRAŻLIWE

Nie gromadzimy informacji wrażliwych, takich jak opinie polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, pochodzenie rasowe lub etniczne, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące orientacji seksualnej.
Nie wysyłaj, nie przesyłaj ani nie udostępniaj nam żadnych wrażliwych danych i skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, jeśli uważasz, że możemy mieć takie informacje. Mamy prawo usunąć wszelkie informacje, które naszym zdaniem mogą zawierać dane wrażliwe.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Aby zamówić i korzystać z naszych usług, możemy wymagać podania pewnych informacji finansowych w celu ułatwienia przetwarzania płatności. Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez . Linki do ich polityki prywatności można znaleźć tutaj: .

8. RETENCJA

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci usług oraz w innych przypadkach niezbędnych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będą nam potrzebne do świadczenia Ci usług, chyba że przepisy prawa lub regulacje wymagają od nas dłuższego przechowywania Twoich danych osobowych.

9. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci szereg praw dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Tymi prawami są:
  • Prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które zbieramy, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
  • Prawo do sprostowania niedokładnych informacji o Tobie. Możesz poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Gdy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
  • Prawo do złożenia reklamacji. Możesz kierować pytania lub skargi do krajowej Agencji Ochrony Danych w swoim kraju zamieszkania w przypadku, gdy Twoje prawa mogły zostać naruszone. Zalecamy jednak podjęcie próby pokojowego rozwiązania ewentualnego sporu poprzez uprzedni kontakt z nami.
  • Prawo do usunięcia wszelkich danych, które Cię dotyczą. Możesz żądać bez zbędnej zwłoki usunięcia danych z uzasadnionych powodów, np. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

10. ZASTOSOWANIE POLITYKI

Niniejsza Polityka została utworzona przy pomocy TermsHub.io i Generatora Polityki Prywatności i dotyczy wyłącznie usług oferowanych przez naszą Firmę. Nasza Polityka nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym produktów lub witryn, które mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania, witryn, które mogą zawierać nasze usługi lub innych witryn, do których linki znajdują się w naszej Witrynie lub Usługach.    

11. POPRAWKI

Nasza Polityka może się od czasu do czasu zmieniać. Wszelkie zmiany Polityki opublikujemy w naszej Witrynie, a jeśli zmiany będą znaczące, możemy rozważyć przekazanie bardziej wyraźnego powiadomienia (w tym, w przypadku niektórych usług, powiadomienie e-mailem o zmianach Polityki).

12. AKCEPTACJA NINIEJSZEJ POLITYKI

Zakładamy, że wszyscy Użytkownicy tej Strony dokładnie zapoznali się z niniejszym dokumentem i wyrażają zgodę na jego treść. Jeśli ktoś nie zgadza się z niniejszą Polityką, powinien powstrzymać się od korzystania z naszej Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej Polityki w dowolnym momencie i informowania o tym w sposób wskazany w Sekcji 11. Dalsze korzystanie z tej Witryny oznacza akceptację zmienionej Polityki.

13. INNE INFORMACJE

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące gromadzonych przez nas danych lub sposobu, w jaki je wykorzystujemy, skontaktuj się z nami, korzystając z danych wskazanych powyżej.